هیتون سرمربی برایتون تایید کرد علیرضا جهانبخش ...

هیتون سرمربی برایتون تایید کرد علیرضا جهانبخش ...
کانال ورزش

هیتون سرمربی برایتون تایید کرد علیرضا جهانبخش در دیدار مقابل برنلی نیز غایب خواهد بود اما در دیدار هفته آینده این تیم مقابل چلسی حضور خواهد داشت.
eh
💯 🤖
تاریخ : 1397/09/25 | بازدید این مطلب : 6

هیتون سرمربی برایتون تایید کرد علیرضا جهانبخش در دیدار مقابل برنلی نیز غایب خواهد بود اما در دیدار هفته آینده این تیم مقابل چلسی حضور خواهد داشت. eh 💯 🤖