آندره انیلی با ۱۴ جام , دومین رئیس موفق تاریخ ...

آندره انیلی با ۱۴ جام , دومین رئیس موفق تاریخ ...
کانال ورزش

آندره انیلی با ۱۴ جام , دومین رئیس موفق تاریخ باشگاه یوونتوس
at
💯 🤖
تاریخ : 1397/09/25 | بازدید این مطلب : 6

آندره انیلی با ۱۴ جام , دومین رئیس موفق تاریخ باشگاه یوونتوس at 💯 🤖